دانلود پی دی اف کتاب حقوق اساسی ۳ منوچهر طباطبایی PDF

دانلود پی دی اف کتاب حقوق اساسی 3 - پی دی اف برتر

 

حقوق اساسی رشته­ ی از حقوق عامه داخلی است که در آن از شکل دولت، سازمان قوای عالیه مملکتی، وظیفه ها  و اختیارات هر یک از قوای مزبور و روابط آنها با یکدیگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزادیهای افراد ملت به شکلی که در قانون اساسی کشور معین و مقرر شده است بحث و جدال می کند. حقوق اساسی در سه اصطلاح مختلف به کار رفته است: الف: گاهی به معنی حق های است که باید از سوی افراد، جامعه و دولت ها مراعات شود. ب: گاهی به معنی قواعد و مقررات اساسی است که منبع و اساس دیگر مقررات و قاعده حقوقی قرار می گیرد و ماهیت و شکل حکومت و روابط متقابل فرد و دولت و سازمانها و نهادهای دولتی را مشخص می سازد. ج: گاهی هم منظور از حقوق اساسی، رشته ای از حقوق است که به بررسی حقهای اساسی و قواعد و مقررات بنیادی می پردازد.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب حقوق اساسی۳:

فصل اول : حاکمیت سیاسی

فصل دوم : عقاید درباره منشا حاکمیت سیاسی

فصل سوم  :طریقه اجرای حاکمیت

فصل چهارم  :روابط بین قوه مقننه و قوه مجریه و مساله تفکیک قوا

 

دانلود کتاب حقوق اساسی منوچهر طباطبایی

تست حقوق اساسی pdf

کلیات حقوق اساسی pdf

حقوق اساسی ۱ pdf

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0