دانلود پی دی اف کتاب پیشگیری از جرم در ایران حسن قاسمی مقدم PDF

دانلود پی دی اف کتاب پیشگیری از جرم در ایران حسن قاسمی مقدم PDF- پی دی اف برتر

 

کتاب پیشگیری از جرم در ایران نوشته حسن قاسمی مقدم را میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید. پیش‌گیری از جرم، دربرگیرندة آن دسته از چاره اندیشی ها و اقدام‌هایی است که از طریق پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم به دنبال کاهش یا از میان بردن این پدیده است. پیش‌گیری از جرم دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است؛ یکی از آنها عبارت است از جداسازی میان پیش‌گیری کیفری و پیش‌گیری غیرکیفری. منظور از پیش‌گیری کیفری مداخلة نهادهای نظام عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم، برای کاهش تکرار جرم است؛ و منظور از پیش‌گیری غیرکیفری، مداخلة نهادهای غیرکیفری در مرحلة قبل از ارتکاب جرم است، اما پیش‌گیری از جرم در معنای ویژه تر کلمه، همان پیش‌گیری غیرکیفری است که به پیش‌گیری اجتماعی و پیش‌گیری وضعی تقسیم می‌شود. کمیسیون پیش‌گیری از وقوع جرم در سال ۱۳۸۲ با همکاری شماری از پژوهشگران ممتاز درحوزة حقوق کیفری و جرم‌شناسی در مرکز مطالعات توسعة قضایی قوة قضاییه تاسیس شد. تحقیق حاضر، از جمله فعالیت‌های پژوهشی است که در ۲ محور کلی علت‌شناسی و ارائة راه‌کارهای پیش‌گیرانه در خصوص جرم تصاحب غیرقانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و جرم‌های ثبتی در این کمیسیون انجام گرفته است.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب پیشگیری از جرم در ایران حسن قاسمی مقدم:

  • فصل اول: پیشگیری غیر کیفری
  • فصل دوم: پیشگیری کیفری

 

دانلود پی دی اف کتاب پیشگیری از جرم در ایران حسن قاسمی مقدم PDF

کتاب پیشگیری از جرم در ایران حسن قاسمی مقدم

دانلود کتاب پیشگیری از جرم در ایران

خلاصه کتاب پیشگیری از جرم در ایران

 

این کتاب را نیز میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید

کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه سید محمدحسین طباطبائی جلد اول

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0