دانلود پی دی اف کتاب حقوق فضای مجازی مصطفی السان PDF

دانلود پی دی اف کتاب حقوق فضای مجازی مصطفی السان - پی دی اف برتر

 

خواسته از تألیف این کتاب بررسی باورها ماهیت گرایان و یا پیشرفت گرایان و دیگر مکتب ها مختلف تربیتی نیست، بلکه رسیدن به دو هدف است: نخست، با مطالعۀ بنیادها نظری آموزش و پرورش، دانشجویان با اصولی آشنا شوند که از مطالعۀ بنیادها به طور صریح یا عارضی استنتاج می شوند، و به نظریه های مربوط به ماهیت انسان، زندگی اجتماعی، به مفهوم و کاربرد آن ها در آموزش و پرورش، به ویژه، در تعیین هدف ها و جایگاه آموزش و پرورش در چهار چوب نظم و قرارداد های اجتماعی، همچنین به تأثیر و نقش ارزش ها در شکل دادن رفتار و توسعۀ آن در یادگیرنده در مراحل مختلف رشد پی ببرند. این کتاب راهنمای خوبی برای معلمین برای مشخص کردن شیوۀ تدریسشان و همچنین راهنمای مناسبی برای والدین می باشد که راه را برای چگونه برخورد کردن با فرزندشان برای آن ها هموار می کند

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب حقوق فضای مجازی:

قسمت اول: آموزش و پرورش تحلیل مفاهیم موضوعها و هدفها

قسمت دوم: موضوع آموزش و پرورش

قسمت سوم: معلم به عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش و پرورش

قسمت چهارم: معلم به عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش و پرورش

 

کتاب فضای مجازی pdf

دانلود کتاب حقوق فضای مجازی پیام نور

دانلود کتاب حقوق فضای مجازیpdf

دانلود پی دی اف کتاب حقوق فضای مجازی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0