دانلود پی دی اف کتاب مبانی کارآفرینی علی اکبر احمدی PDF

دانلود پی دی اف کتاب مبانی کارآفرینی - پی دی اف برتر
رویکرد بیشتر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن موجب گردیده موجی از سیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. راه حلی که کشورهای مختلف در سه دهه گذشته برای غلبه بر مشکالت مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایتهای الزم از کارآفرینان،ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای الزم در این زمینه بوده است.
برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

فهرست مطالب کتاب مبانی کارآفرینی علی اکبر محمدی:

فصل اول: کلیات کارآفرینی

فصل دوم: خلاقیت و نوآوری

فصل سوم: کسب و کارهای کوچک

فصل چهارم: کارآفرینی سازمانی

دانلود کتاب اصول و مبانی کارآفرینی

دانلود کتاب کارآفرینی پیام نور

کتاب مبانی کارآفرینی pdf

پی دی اف کتاب مبانی کارآفرینی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0