دانلود پی دی اف کتاب روشهای ارزشیابی آموزشی علیرضا کیامنش PDF

دانلود پی دی اف کتاب روشهای ارزشیابی آموزشی علیرضا کیامنش PDF

 

کتاب روشهای ارزشیابی آموزشی نوشته علیرضا کیامنش حال میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید. قدمت اندازه گیری و امتحان احتمالا کم و بیش با قدمت آموزش برابر است. همچنانکه در گذشته نسبتا دور، آموزش به صورت غیر نظامدار و غیر رسمی صورت می گرفته است. با گستر آموزش رسمی، اندازه گیری و امتحان از آنچه که تدریس شد، نیز شکل رسمه گرفته است.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب روشهای ارزشیابی آموزشی علیرضا کیامنش:

فصل اول: دورنمای ارزشیابی آموزشی
فصل دوم: الگوهای ارزشیابی
فصل سوم: ارزشیابی و هدف های آموزشی
فصل چهارم: ارزشیابی و اندازه گیری
فصل پنجم: ارزشیابی و اندازه گیری آزمون های ملاکی
فصل ششم: ارزشیابی و اندازه گیری
فصل هفتم:طرح های آموزشی
فصل هشتم: نمونه گیری در ارزشیابی آموزشی
فصل نهم: تهیه گزارش یافته های ارزشیابی

ارزشیابی آموزشی pdf

کتاب روش های ارزشیابی و آموزشی pdf

پی دی اف کتاب روشهای ارزشیابی و آموزشی علیرضا کیامنش

کتاب روشهای ارزشیابی و آموزشی علیرضا کیامنش

 

این کتاب را نیز میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید

 کتاب اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری و سازمانی سمیرا مولائی PDF

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0