دانلود پی دی اف کتاب گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی PDF

دانلود پی دی اف کتاب گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی PDF

 

کتاب گرافیک نشر و مطبوعات نوشته سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید. كتـاب درسـي گرافيـك نشـر و مطبوعـات دارای پنـج پودمـان اسـت و هـر پودمـان داراي يـك يـا چنـد واحـد يادگيري اسـت و هـر بخش يادگيـري از چنـد مرحلـه كاري تشـكيل شـده اسـت. شـما هنرجويـان عزيـز پـس از يادگيـري هـر پودمـان ميتوانيـد شايسـتگيهاي مربـوط بـه آن را كسـب کنيـد. هنرآمـوز گرامی شـما براي هـر پودمان يـك نمره در سـامانه ثبت نمـرات منظور مي نمايـد و نمـره قبولـي در هـر پودمـان حداقـل ۱۲ مي باشـد. 

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب گرافیک نشر و مطبوعات وزارت آموزش و پرورش:

پودمان اول: مقدمه ای بر طراحی وب

فرآیند طراحی وب

آناتومی یک صفحه وب

زبان وب

پودمان دوم: نرم افزار صفحه آرایی (این دیزاین)

مقدمه

باز و بسته کردن نرم افزار

آشنایی با محیط نرم افزار

پودمان سوم: صفحه آرایی

مقدمه

صفحه آرایی کتابهای غیر مصور یا تمام متن

قطع کتاب

و …

پودمان پنجم: طراحی گرافیک غرفه

مقدمه (آشنایی با فضاهای نمایشگاهی)

فصل اول: فضای نمایشگاهی

ستونها ودیوارهای متغیر (مُدولار) 

 

دانلود pdf کتاب گرافیک نشر و مطبوعات 

کتاب گرافیک نشر و مطبوعات سازمان پژوهش 

خرید کتاب گرافیک نشر و مطبوعات

دانلود کتاب گرافیک نشر و مطبوعات 

گرافیک نشر و مطبوعات 

 

این کتاب را نیز میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید

 کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی حسن احمدی گیوی PDF

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0