دانلود پی دی اف کتاب اندیشه اسلامی ۱ آیت الله جعفر سبحانی PDF

دانلود پی دی اف کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی PDF - پی دی اف برتر

 

کتاب اندیشه اسلامی ۱ نوشته آیت الله جعفر سبحانی را میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید. در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن، تفکر و ﺧﺮدورزي و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب عقیده درﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎر پر اهمیت است،زﻳﺮا ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ عقیده و طرز فکر، حتما، در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔـﺬارد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر آدﻣﻲ،جلوه ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﻤﺎن ﺑﺎورﻫﺎﺳﺖ. معمولا فرق اﺳﺎﺳﻲ ﺑـﻴﻦ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﻋـﺎدل و… ﻇـﺎﻟﻢ و ﺗﺒﻬﻜـﺎر، ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد و ﺗﻔﻜـﺮ آﻧﻬـﺎ و اﻓـﺮاد ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد. اوﻟـﻴﻦ وظیفه اﻧـﺴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻧﻴﻚ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا،چهره زﻧﺪﮔﻲ اﻧـﺴﺎن را دﮔﺮﮔﻮن می کند.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب اندیشه اسلامی ۱:

  • بخش یکم: انسان و ایمان
  • بخش دوم: وجود خدا
  • بخش سوم: صفات خدا
  • بخش چهارم: مسئله شر
  • بخش پنجم: توحید و شرک
  • و …

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ پیام نور pdf

قیمت کتاب اندیشه اسلامی ۱

دانلود پی دی اف کتاب اندیشه اسلامی جعفر سبحانی

کتاب اندیشه اسلامی پیام نور

 

این کتاب را نیز میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید

کتاب شب تار انتقام نرگس عیوضی

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0