دانلود پی دی اف کتاب جامعه شناسی خرافات در ایران ابراهیم حاجیانی PDF

دانلود پی دی اف کتاب جامعه شناسی خرافات در ایران ابراهیم حاجیانی PDF- پی دی اف برتر

 

کتاب جامعه شناسی خرافات در ایران نوشته ابراهیم حاجیان، علی فروغی و رضا عسگری مقدم را میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید. بنیادهای اصلی و زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری خرافات به جهل و ناآگاهی انسان‌های اولیه و عدم کنترل محیط به وسیلة او برمی‌گردد. در این شرایط است که انسان برای راهنمایی خویش به عقل دلگرمی نمی‌کند، و به واسطة میل و احتیاجی که به دانستن علّت وجود اشیا دارد به احساسات و قوة تصوّر خود پناهنده می‌شود. از سوی دیگر در اعصار سیاه اجتماعی و سیاسی، از جمله دوره غلبة اقوام بیگانه، زمانی که جامعه دستخوش اضطراب و درماندگی می‌شد و راهی برای گریز یا پیروزی نمی‌یافت، تمایل به اعتقادات خرافی به عنوان تنها را کاهش رنج ها و مصیبت‌های جوامع تحت سلطه شناخته می‌شد. زیرا جامعه ذاتاً برای ادامة حیات، نیازمند امید بود و در نبود امید واقعی به آرزوهای واهی دست بدامن می‌شد. بنابراین باز این نتیجه حاصل می‌شود که خرافات از جهل و ناآگاهی انسان درباره پیوند علّی موجود بین پدیده‌ها نشأت گرفته است. پژوهش‌نامة حاضر حاوی تعدادی مقاله از نویسندگان مختلف است که این مقالات به توصیف وضعیّت‌ گرایش به خرافه و بررسی مفهومی و تاریخی خرافه‌گرایی اختصاص دارد.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب جامعه شناسی خرافات در ایران ابراهیم حاجیانی:

  • پیشگفتار
  • ندوشن و دیگران
  • خرافات و کارکردهای آن

 

دانلود پی دی اف کتاب جامعه شناسی خرافات در ایران ابراهیم حاجیانی PDF

کتاب های ابراهیم حاجیانی

نقد کتاب جامعه شناسی خرافات در ایران

دانلود کتاب جامعه شناسی خرافات در ایران

 

این کتاب را نیز می توانید از پی دی اف برتر دریافت تمایید 

کتاب حس یک پایان جولین بارنز

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0