دانلود پی دی اف کتاب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده PDF

دانلود پی دی اف کتاب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده PDF - پی دی اف برتر

 

کتاب روش های آماری در علوم فناوری نوشته دکتر رمضان حسن زاده را میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید.بخش نخست اثر که آمار توصیفی را تجزیه و تحلیل می کند، ابتدا به مفاهیم بنیادین و اساسی در علم آمار پرداخته و اهمیت و ضرورت مطالعه ی آمار را بیان می کند. در این فصل همچنین انواع داده های آماری نیز معرفی شده و تنظیم و جدول بندی آن ها نیز آموزش داده می شود. فصل دوم شاخص های گرایش مرکزی نظیر میانگین، مد و میانه را تعریف می کند و شاخص های پراکندگی یا تغییر پذیری همچون دامنه ی تغییر، واریانس و انحراف معیار در فصل سه معرفی می شوند. فصل چهار، به شاخص های سنجش رابطه بین متغییرها پرداخته و به این ترتیب مطالب مربوط به آمار توصیفی به اتمام می رسد.در بخش دوم تحت عنوان آمار استنباطی، ابتدا احتمالات بررسی می شوند و سپس توزیع نرمال در کنار توزیع نمونه گیری تجزیه و تحلیل می شوند. 

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده:

  • فصل اول: مقدمات وتعریف آمار
  • فصل دوم: انواع متغغغیر های ومقیاسهای اندازه گیری
  • فصل سوم: توزیع فراوانی وتهیه جدول
  • و…

 

 

روش های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن زاده

دانلود پی دی اف کتاب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده PDF

دانلود  کتاب روش های آماری در علوم فناوری

 پی دی اف کتاب روش های آماری در علوم فناوری دکتر رمضان حسن زاده PDF

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0