دانلود پی دی اف کتاب تئوری و سیاسیت های اقتصاد کلان ویلیام اچ برانسون PDF

دانلود پی دی اف کتاب تئوری و سیاسیت های اقتصاد کلان ویلیام اچ برانسون PDF

 

کتاب تئوری و سیاسیت های اقتصاد کلان نوشته ویلیام اچ برانسون را میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید. اقتصاد کلان برانسون از متون درسی اقتصاد کلان در دانشگاه های معتبر جهان است.اولین فصل های کتاب در دورهٔ متخصصی و فصل های پایانی آن در دورهٔ متخصصی ارشد و پزشکی تدریس می شود. نویسنده در این کتاب ضمن ارائهٔ تازه ترین دیدیه های کلان اقتصادی، توابع جمعی و کلی را برمبنای اصول اساسی اقتصاد خرد ارائه کرده است و به این ترتیب افزون بر آشناساختن دانشجویان با رابطه توابع کلان اقتصادی با رفتارهای مشاهده شدهٔ شخصی، مرز تخیلی میان اقتصاد خرد و کلان را که در خیلیی از متون اقتصاد کلان تصویر می شود نیز از میان برداشته است. وی همینطور با ارائهٔ موازی دو روش توصیفی و ریاضی مباحث اقتصاد کلان، درک موضوعات را برای دانشجویان با هر مقدار از دانش ریاضی یا اقتصادی آسان ساخته است.
کتاب تئوری و سیاست های اقتصاد کلان ویلیام هوبان برانسون (۱۴ فوریه ۱۹۳۸ – ۱۵ اوت ۲۰۰۶) یک اقتصاددان آمریکایی بود. وی که به عنوان پیشقدم در زمینه اقتصاد بین الملل در دید گرفته می شد، به خاطر كتاب درسی میزان متوسط نیز از دیدیه و سیاست كلان اقتصادی مصرف شد. ویلیام برانسون ۳ بچه داشت، کریستین، ویلیام و امیلی. اندکی قبل از مرگ وی، مادربان برانسون لینچ، نوه اش به دنیا آمد.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب تئوری و سیاسیت های اقتصاد کلان ویلیام اچ برانسون :

قسمت اول: مقدمه ای بر اقتصاد کلان

فصل اول. GNP تحقق یافته و بالقوه: نواسانات و رشد

فصل دوم. مروری بر حسابهای درآمد و تولید ملی

فصل سوم. مقدمه ای بر تعیین درآمد: ضریب فزاینده

قسمت دوم: تعیین درآمد ملی: مدل تعادل ایستا

فصل چهارم. تعادل رف تقاضا: درآمد و نرخ بهره

فصل پنجم. مقدمه ای بر سیاستهای پولی و مالی

فصل ششم. عرضه و تقاضا در بازار کار

فصل هفتم. تبادل در عرضه: محصول و سطح قیمت

فصل هشتم. تعادل در مدل ایستا

فصل نهم. سیاست پولی و مالی و درآمدی

فصل دهم. جستجوی شل، انعطاف ناپذیری دستمزدها و بیکاری

فصل یازدهم. انتظارات عقلایی و سیاست تقاضا

قسمت سوم: توابع تقاضای بخشی و اضافات مدل ایستا

فصل دوازدهم. مصرف و مخارج مصرفی

فصل سیزدهم. تقاضای سرمایه گذاری

فصل چهاردهم. تقاضای پول

فصل پانزدهم. عرضه پول

فصل شانزدهم. سیاست پولی و مالی در گسترش یافته

فصل هفدهم. بخش خارجی و تراز پرداختها

فصل هجدهم. تحلیل اقتصاد کلان وقتی که بازارها تسویه نمی شوند

قسمت چهارم: پویاییهای میان مدت: میان تعادل ایستا و رشد بلند مدت

فصل نوزدهم. تورم، بهره وری و توزیع درآمد ضمیمه. کاربردهای لگاریتم

فصل بیستم. تورم و بیکاری : منحنی فیلیپس

فصل بیست و یکم. مقدمه ای بر پویاییهای تعدیل موجودی

فصل بیست و دوم. رشد روندی در مدل ایستا

و…

 

دانلود پی دی اف کتاب تئوری و سیاسیت های اقتصاد کلان ویلیام اچ برانسون

پی دی اف کتاب تئوری و سیاسیت های اقتصاد کلان

کتاب تئوری و سیاسیت های اقتصاد کلان پی دی اف 

کتاب تئوری و سیاسیت های اقتصاد کلان ویلیام اچ برانسون PDF

 

 

این کتاب را نیز میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید

 کتاب حقوق مدنی(درس هایی از عقود معین) ناصر کاتوزیان PDF

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0