دانلود پی دی اف کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی حسن احمدی گیوی PDF

دانلود پی دی اف کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی حسن احمدی گیوی PDF

 

کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی نوشته حسن احمدی گیوی را میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید. زبان، لفظ ها و نوشتارهایی است که برای انتقال اندیشه ها، خواسته ها، احساس ها و دانسته ها از ذهنی به ذهنی دیگر به کار گرفته میشود. زبان دو طرفه دارد: جنبه لفظی، جنبه نوشتاری. جنبه لفظی زبان، همان واج هاف آواها، واژکها، واژه ها و جمله هاست که به وسیله دهان و اندامهای آوایی شناخته میشوند.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی حسن احمدی گیوی:

فصل نخست: کلیات و تعاریف

بخش نخست – خط و الفبای زبان ترکی آذربایجانی

بخش دوم – اقسام صدا دار در زبان

ترکی بخش سوم – نشانه های نوشتاری همزه و صدا دار در زبان ترکی

فصل دوم: جمله

بخش نخست – جایگان ارکان و اجزای جمله در زبان ترکی

بخش دوم – اقسام جمله

بخش سوم – حذف در اجزای کلمه 

فصل سوم: فعل

بخش نخست – تعریف فعل

بخش دوم – فعل در زبان ترکی

بخش سوم – وابسته های فعل

و …

فصل یازدهم: رهنمود نو آموزان ترکی

بخش نخست – خط و الفبای زبان ترکی

بخش دوم – آیین هم آهنگی آواها

بخش سوم – تشدید در زبان ترکی

 

 خلاصه کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی حسن احمدی گیوی 

خرید کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی 

پی دی اف کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی 

دانلود کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی 

 pdf کتاب دستور تطبیقی 

 

این کتاب را نیز میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید

 کتاب برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران احسان طبری PDF

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0