دانلود پی دی اف کتاب داده کاوی و کشف دانش مهدی غضنفری PDF

دانلود پی دی اف داده کاوی و کشف دانش مهدی غضنفری PDF

 

کتاب داده کاوی و کشف دانش نوشته مهدی غضنفری را میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید. این کتاب که توسط مولف بزرگ و معروف مهدی غضنفری که برای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و آسودگی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﺪل ها و شیوه های ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آن درست کنند. از سمت دﯾﮕﺮی هم اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را بلد نیستند هم میتواند ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده باشد.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

 pdf کتاب داده کاوی و کشف دانش

دانلود کتاب داده کاوی و کشف دانش مهدی غضنفری 

خلاصه کتاب داده کاوی و کشف دانش مهدی غضنفری

کتاب داده کاوی و کشف دانش مهدی غضنفری pdf

 

این کتاب را نیز میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید

 کتاب نظریه مدیریت و سازمان رضا سید جوادیان PDF

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0