دانلود پی دی اف کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات PDF

دانلود پی دی اف کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات PDF

 

اهمیت برنامه ریزی آموزشی و پرورشی . در این فصل برنامه ریزی را از دیدگاه های مختلف تعریف می کند یکی از جامع ترین تعریف های برنامه ریزی فراگردی است مداوم ، حساب شده و منطقی ، جهت دار و درونگر ، به منظور ارشاد و هدایت فعالیّتهای جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب می باشد . همچنین آموزش و پرورش را نیز مورد برسی قرار داده وآن را به عنوان فعالیّتی مداوم ،جامع وبرای همه ،برای رشد و تکامل انسان ،غنای فرهنگ و تعالی جامعه تعریف می کند . ورابطه ی آن را توسعه ی اقتصادی فروابط اجتماعی بیان می کند و دیدگاه سیاست گزاران و متفکران اجتماعی رادر مورد مفید یا غیر مفید بودن آن بیان می کند .

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات :

فصل اول : اهمیت برنامه ریزی آموزشی و پرورشی

فصل دوم : سیر تحول و تکامل  برنامه ریزی اموزشی و پرورشی

فصل سوم : اصول برنامه ریزی

فصل چهارم : مبانی تهیه و تنظیم  برنامه 

و…

 

دانلود پی دی اف کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات 

دانلود کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی

pdf کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات 

کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی pdf 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0