دانلود پی دی اف کتاب مکاتب فلسفی و آرا تربیتی محمد جغفر پاک سرشت PDF

دانلود پی دی اف کتاب مکاتب فلسفی و آرا تربیتی محمد جغفر پاک سرشت PDF

 

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس مکاتب فلسفی و آراء تربیتی به ارزش ۳ واحد تدوین شده است. مطالب کتاب به طوری تنظیم شده اند که هم آراء متعارف را در فلسفه آموزش و پرورش آموزش بدهند و هم دیدگاههای نوین را نیز آموزش می دهد. کتاب داری بیست و یک فصل است و از نظر محتوا به سه بخش عمده قابل تقسیم است. بخش نخست که شامل اصول دوم تا هشتم می شود، آراء دیدگاههای تربیتی بر گرفته است فلسفه های رسمی مانند ایدئالیسم، رئالیسم و پراگماتیسم را مورد بحث قرار می دهید؛ بخش دوم که فصول نهم تا پانزدهم را در بر می گیرد، رابطه ایدئولوژی را با آموزش پرورش توضیح می دهد و دیدگاهها و آموزه های تربیتی ایدئولوژیهای مختلف همچون ملی گرایی، آرمان شهر گرایی و غیره را بررسی می کند. سر انجام ، شش فصل پایانی کتاب درباره نظریه های تربیتی به بحث می پردازد.

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب مکاتب فلسفی و آرا تربیتی محمد جعفر پاک سرشت:

 • فصل اول: فلسفه و آموزش و پرورش
 • فصل دوم: ایدئالیسم و آموزش و پرورش
 • فصل سوم: رئالیسم و آموزش پرورش
 • فصل چهارم: رئالیسم خدا باورانه و آموزش و پرورش
 • فصل پنجم: طبیعت گرایی و آموزش پرورش
 • فصل ششم: عمل گرایی و آموزش پرورش
 • فصل هفتم: اگزیستانسیالیسم و آموزش و پرورش
 • فصل هشتم: تحلیل فلسفی و آموزش پرورش
 • و...
  
  

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی pdf

مکاتب فلسفی pdf

پی دی اف کتاب مکاتب فلسفی و آرا تربیتی 

دانلود کتاب مکاتب فلسفی و آرا تربیتی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0