دانلود پی دی اف کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی PDF

دانلود پی دی اف کتاب حقوق اداری - پی دی اف برتر

 

در این کتاب در حین بحث کلی درباره حقوق اداری اصول بنیادی آن از قبیل اصل عدم تمرکز اداری و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، اصل قانون مندی سازمان های عمومی، اصل برقراری عدالت در روابط فرد و دولت و احترام به آزادی های فردی، که اصول پیشوای مدیریت معاصر است، در حدود برنامه درسی به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار می گیرد

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی:

باب اول: سازمان اداری کشور
باب دوم: استخدام دولتی
باب سوم: خدمات اداری دولت: پلیس اداری و خدمات عمومی
باب چهارم: شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری
باب پنجم: مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی
باب ششم: حاکمیت قانون در روابط دولت و افراد و مسئله دادگاههای اداری

دانلود کتاب حقوق اداری pdf

پی دی اف کتاب حقوق اداری طباطبایی

دانلود کتاب حقوق اداری ۲ 

کتاب حقوق اداری ۲ منوچهر طباطبایی pdf

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0