دانلود پی دی اف کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی PDF

دانلود پی دی اف کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی PDF - پی دی اف برتر

 

در این کتاب در حین بحث کلی درباره حقوق اداری اصول بنیادی آن از قبیل اصل عدم تمرکز اداری و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، اصل قانون مندی سازمان های عمومی، اصل برقراری عدالت در روابط فرد و دولت و احترام به آزادی های فردی، که اصول پیشوای مدیریت معاصر است، در حدود برنامه درسی به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار می گیرد

 

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

 

فهرست مطالب کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی:

باب اول: سازمان اداری کشور
باب دوم: استخدام دولتی
باب سوم: خدمات اداری دولت: پلیس اداری و خدمات عمومی
باب چهارم: شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری
باب پنجم: مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی
باب ششم: حاکمیت قانون در روابط دولت و افراد و مسئله دادگاههای اداری

دانلود کتاب حقوق اداری pdf

پی دی اف کتاب حقوق اداری طباطبایی

دانلود کتاب حقوق اداری ۲ 

کتاب حقوق اداری ۲ منوچهر طباطبایی pdf

 

این کتاب را نیز میتوانید از پی دی اف برتر دریافت نمایید
کتاب بایسته های حقوق اساسی ابوالفضل قاضی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0